Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Meduzamt.cz,  neprovádí zpracování osobních údajů ve smyslu platných zákonů. Pouze poskytuje prostor a technické prostředky k tomu, aby každý sám mohl údaje o sobě zveřejnit. Každý sám je může následně i měnit či z databáze odstranit. Každý podrobný výpis zapsaných údajů obsahuje klauzuli, která brání převzetí do jiné databáze právně.
 
Přesto toto tvrzení ale:
ve smyslu GDPR (General Data Protection Regulation) obecného nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů s účinností od 25.5.2018, které nahradí směrnici ČR 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, každý, kdo se na Meduzamt.cz zaregistruje, uděluje souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů jím poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Radomír Paták.Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytujete, je použití Vašich osobních údajů pro účely Vaší prezentace na internetu, na doméně meduzamt.cz, pro účely identifikace autorů článků a příspěvků a pro zasílání informačních sdělení.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vámi osobně a svobodně poskytnuté osobní údaje strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v rozsahu, který Vy sami ovlivníte vlastním nastavením na výše zmíněném webu. Data jsou fyzicky uložena v hostingovém centru, kde k nim, kromě Správce, mají přístup i zaměstnanci poskytovatele a jsou průběžně zálohována. Data nebudou vědomě předávána dalším osobám a budou chráněna (přiměřeně účelu Vaší prezentace na webu) proti automatizované těžbě dat.

Tímto souhlas registrující uděluje na dobu neurčitou a může jej kdykoliv zrušit vymazaním svých dat.

 

Komentáře jsou uzavřeny.