60 let KSP Medůza Mor. Třebová 1961-2021

Klub sportovního potápění v Moravské Třebové byl založen dne 21. 3. 1961 na ustavující členské schůzi, pod záštitou tehdejšího SVAZARMU (Svaz pro spolupráci s armádou). Členskou základnu tehdy tvořilo 5 zakládajících členů a postupem času se jejich počet neustále zvyšoval. Klubu byla přidělena místnost v přízemí, v domě Svazarmu na náměstí v Moravské Třebové, kde se pravidelně začali členové scházet a budovat své zázemí.

Činnost klubu se začala rozvíjet hned několika směry. Výcvikem potápění, výcvikem plavání branců, vývojem a výrobou potápěčské techniky (téměř veškeré vybavení se vyrábělo tzv. na koleně, protože se nic nedalo koupit). Členové klubu spolupracovali s policií při hledání utonulých a hledání důkazů trestné činnosti. Další činností byla práce s mládeží – kroužek ploutvového plavání. Ve všech těchto oblastech se dosahovalo zajímavých výsledků.

Členská základna se postupně rozrostla na až 25 dospělých členů a 8 – 10 žáků, kteří se věnovali ploutvovému plavání. V rámci tehdejšího kraje dosahovali pozoruhodných výsledků v bazénových soutěžích a rozhodně nezůstávali pozadu za daleko většími a movitějšími kluby.

Bohužel se klub stále potýkal s nedostatkem potápěčského vybavení (potápěčské lahve, obleky, plicní automatiky), absencí vlastního kompresoru, nevyhovující délkou a hloubkou krytého bazénu atd. Všechny tyto neduhy se dařilo postupně odstraňovat a činnost klubu dále úspěšně rozvíjet.

Po roce 1989, kdy se všechny organizace Svazarmu postupně transformovaly, jsme se přihlásili do Svazu českých potápěčů, jehož členy jsme doposud. Klub se následně potýkal s několikanásobným  stěhováním klubovny do náhradních prostorů, protože se původní budova na náměstí začala komerčně využívat, až nakonec byla klubovna zrušena úplně.

Díky příjmům z výroby náústků pro plicní automatiky, které se v ČR začaly vyrábět, a dobrovolných brigád, se klubu podařilo zakoupit vlastní kompresor. To byl základ pro další rozvoj potápění.  Domovskou základnou se stala přehrada Křetínka u Letovic. Začalo se vyjíždět i na vzdálenější potápěčské lokality – lomy na Vysočině, lomy v Jeseníkách. Na základě dohody s vedením MŠLZ Velké Opatovice (dnes Refraktories), se postupně podařilo vybudovat potápěčskou základnu na zatopeném lomu Anna v Březině, nedaleko Moravské Třebové. Se vzrůstajícími možnostmi nákupu potápěčského materiálu si jednotliví členové zakoupili vlastní vybavení a věnují se rekreačnímu potápění u nás i v zahraničí (Chorvatsko, Polsko, Egypt, Bali, Filipíny).  Počet členů se stabilizoval a současná členská základna čítá 20 členů.

Záložka pro permanentní odkaz.
Vilém Slechan

Komentáře jsou uzavřeny.